Verwerking

Om in ons land tot een circulaire economie te komen, moet de recycling van kunststof aanzienlijk worden verbeterd. Niet alleen in volume, maar ook in kwaliteit. Van belang is dat er in de sortering van kunststof verpakkingsafval nadrukkelijk op de kwaliteit kan worden gestuurd, die de afzetmarkt nodig heeft.

Met de KSI nemen we deze sturing in eigen hand. De toename van gerecyclede mono-kunststofstromen met een hoge zuiveringsgraad zal de kosten van de kunststofketen verlagen en innovaties verder aanjagen. De KSI kan jaarlijks 65 kiloton kunststof verpakkingsafval sorteren. Met deze capaciteit bereiken we voldoende schaalgrootte.

Ons doel is: “Het scheiden van afvalstoffen, in het bijzonder kunststoffen, en het vermarkten van daarbij vrijkomende afval- en grondstofstromen”.

Benieuwd hoe we de sortering uitvoeren? Meer over de procesonderdelen.