Aanvoer, wegen & invoer

Het te verwerken materiaal wordt per vrachtwagen bij de KSI op Ecopark De Wierde aangevoerd. 

Het te verwerken materiaal wordt na weging op de weegbrug los gestort in de ontvangsthal. De hoeveelheid ingaand materiaal wordt gewogen voordat het de trommelzeef in gaat. 

Vervolgens wordt het materiaal door een shovel ingevoerd in de doseerunit. De unit buffert en zorgt voor een gedoseerde aanvoer van het te verwerken product, via een transportband.