Trommelzeef

Door het draaien van de zeef wordt de productstroom losgemaakt en gescheiden op basis van fractiegrootte. De zeeftrommel scheidt in vier fractiegroottes; <40 mm, 40-140 mm, 140-220 mm, 220-300 en >300 mm.